Menu

Generalforsamling

image Ordinær generalforsamling 20. december
08. december 2016 kl. 08:07
Tirsdag d. 20. december 2016 kl.19.00 i Hundested hallens mødelokale

Hundested Idrætsklub indkalder til ordinær generalforsamling.
Tirsdag d. 20. december 2016 kl.19.00 i Hundested hallens mødelokale.

Dagsorden:

1) Valg af dirigent.
2) Bestyrelsens (formandens) beretning....
3) Fastsættelse af kontingent.
4) Det reviderede regnskab for perioden 01.11.15-31.10.16 fremlægges til godkendelse.
5) Det kommende regnskabsårs budget fremlægges.
6) Behandling af indkommende forslag.
a) Forslag, der ønskes behandlet, skal senest 8 dage før generalforsamlingen skriftligt fremsendes til formanden: bent3390@gmail.com
7) Valg til Bestyrelsen.
8) Valg af suppleanter
9) Valg af revisorer
10) Eventuelt

Luk