Menu

Årets Generalforsamling

image
08. december 2020 kl. 13:47
Tid til den årlige holdsætning og regnskabets time...

Hundested Idrætsklub indkalder til ordinær generalforsamling

Mandag d. 31. januar 2022 kl.19.30 i mødelokalet i hallen.

(Pga. Covid 19, skal man huske mundbind).

Der vil være bespisning fra kl. 19.00, for dem der ønsker det, men det kræver tilmelding.

 

Dagsorden:

 1. Valg af Dirigent.
 2. Bestyrelsens (formandens) beretning
 3. Fastsættelse af kontingent.
 4. Det reviderede regnskab for perioden 01.11.20-31.10.21 fremlægges til godkendelse
 5. Det kommende regnskabsårs budget fremlægges.
 6. Behandling af indkommende forslag
  - Forslag, der ønskes behandlet, skal senest 8 dage før generalforsamlingen skriftligt fremsendes til formanden Peter.Fjeldal@sn.dk               
 7. Valg til Bestyrelsen.
 8. Valg af suppleanter
 9. Valg af revisorer
 10. Evt. 
Luk