Menu

Generalforsamling i HI

image
Bestyrelsen
05. december 2017 kl. 08:24
Mød op og få indflydelse!

Så indkalder Hundested Idrætsklub igen til den årlige generalforsamling.

Tirsdag d. 12. december 2017 kl.19.00 i Hundested Hallens mødelokaler.

Dagsorden:

1) Valg af Dirigent

2) Bestyrelsens (formandens) beretning 

3) Fastsættelse af kontingent

4) Det reviderede regnskab for perioden 01.11.16-31.10.17 fremlægges til godkendelse

5) Det kommende regnskabsårs budget fremlægges

6) Behandling af indkommende forslag

a) Forslag, der ønskes behandlet, skal senest 8 dage før generalforsamlingen skriftligt fremsendes til formanden: bent3390@gmail.com

7) Valg til Bestyrelsen

8) Valg af suppleanter

9) Valg af revisorer

10) Eventuelt

 

Kom og hils på bestyrelsen og alle de andre omkring klubben. 

Vi ser frem til at jer :-)

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen