Menu

Generalforsamling

image Klubben har brug for flere frivillige for fortsat at kunne drive klubben og samtidig forsætte den positive udvikling.
Bestyrelsen
18. november 2018 kl. 17:09
Mød op tirsdag d. 11. december 2018 kl. 19.30

Hundested Idrætsklub indkalder til ordinær generalforsamling

Tirsdag d. 11. december 2018 kl.19.30 i Hundested Hallens mødelokaler.

Klubben har brug for flere frivillige for fortsat at kunne drive klubben og samtidig forsætte den positive udvikling i både senior- og ungdomsafdeling. Det er derfor vigtigt, at så mange medlemmer og tilhængere som muligt møder op. 

Dagsorden:

 1. Valg af Dirigent.
 2. Bestyrelsens (formandens) beretning      
 3. Fastsættelse af kontingent.
 4. Det reviderede regnskab for perioden 01.11.17-31.10.18 fremlægges til godkendelse
 5. Det kommende regnskabsårs budget fremlægges.
 6. Behandling af indkommende forslag 
  Forslag, der ønskes behandlet, skal senest 8 dage før generalforsamlingen skriftligt fremsendes til formanden: bent3390@gmail.com
 7. Valg til Bestyrelsen
 8. Valg af suppleanter
 9. Valg af revisorer
 10. Eventuelt