Menu

Så er der fodbold igen -eller næsten fodbold!

image DBUs retningslinier
10. maj 2020 kl. 21:59
Helt særlige Coronaforholdsregler

Kære alle

 

Vi er rigtig glade for at der allerede fra mandag den 11. maj vil trille fodbolde på stadion igen.

Det er meget vigtigt at i alle sætter jer ind i disse forholdsregler, således at HI stadig er et sikkert sted at færdes, hvor vi passer på hinanden samtidig med at vi hygger os med fodboldspillet.

Samtidig vil jeg gerne understrege, at ligegyldigt, hvor mange regeler og restriktioner der sættes op, ligegyldigt hvordan vi griber hele situationen an, skal i som spiller tog forældre være bevidste om at risikoen er større til fodboldtræning, end hvis man er derhjemme, selvom vi alle passer meget på hinanden.

Vi er som klub også presset af Coronakrisen, og kontingentindbetalingen er naturligvis ikke som den har været under "normale" forhold. Jeg vil gerne understrege at man træner IKKE, hvis kontingentet ikke er betalt.

Mange frivillige gør et kæmpe stykke arbejde, for at give medlemmerne fodboldglæde, også under disse særlige Coronaforbehold. Hjælp dem ved at sætte jer ind i nedenstående - og vi er overbeviste om at alle gør deres bedste, så lad os hjælpes og ikke være "ordensmagt", hvis to skulle få byttet bold, eller en får overtrådt noget af nedenstående. Vi skal have det sjovt, men passe på hinanden sammen, men på afstand.

Trods aftenens udmelding om nu afstandsregler på 1 m, fastholder vi indtil videre de 2 meter, men opdaterer løbende.

Der har været en del spørgsmål omkring hvor stort areal 10 mennesker skal bruge. Reglerne er klare (eller måske nærmere lidt uklare). Der må max. opholde sig 10 personer på en fodboldbane - om det er en 5-mands, 8-mands eller 11-mands er underordnet iflg. reglerne. Vi har derfor bedt om at få kridtet flere 5-mands og 8-mands træningsbaner.

 

Guidelines for afvikling af aktiviteter

Før træning

- Sundhedsmyndighedernes anbefalinger følges.

Man møder ikke til træning, hvis man selv har symptomer på Covid19-sygdommen eller bor sammen med eller har været i kontakt med en person, som er testet positiv.

- Ingen træning for personer i risikogrupper uden myndighedsgodkendelse.

- Alle møder omklædt til tiden (ikke før) og går direkte til deres træningsgruppe (dette kommunikeres internt på holdene).

- Kun træneren har adgang til boldrum (max. 2 personer her ad gangen) og skal alene tage bolde (max 10) og kegler ud, der kun bruges af samme gruppe.

- Ingen overtræksveste.

- Der må max trænes i grupper af maksimum 10 personer inklusive træner, og der må ikke skiftes ud i grupperne under træningen.

- Drikkedunke skal medbringes fyldte hjemmefra og må ikke deles med andre.

- Alle spillere og trænere vasker hænder/spritter hænder af, inden de går til træning.

 

Under træning

- Der er altid én træner eller voksen til stede pr. gruppe

- Der skal så vidt mulig holdes 2 meters afstand til hinanden under hele træningen og ved samlinger (dette kan muligvis ændres efter søndagens udmelding - opdateres).

- Der laves udelukkendel aktiviteter, som kan gennemføres helt uden fysisk kontakt.

- Under træning er det kun den ansvarlige, der må flytte kegler og mål.

- Der må ikke heades til bolden og heller ikke tæmmes med bryst

- Der må IKKE bruges hænder i træningen med undtagelse af målmanden, der skal bruge EGNE handsker, som skal være vasket af før træning.

- Der må ikke skiftes ud i grupper under træning.

- De enkelte grupper skal holdes separate og må ikke blande sig med hinanden under træning.

 

Efter træning

- Alle forlader træningen lige efter den er slut. Anlægget skal forlades alene, ikke i grupper. Trænerne skal være særlig opmærksom ved skiftet mellem træningshold.

- Træneren vasker alle rekvisitter af ved støvlevasken ved boldrummet.

- Hvis en spiller eller en leder får symptomer på sygdom, og får konstateret COVID-19, skal bestyrelsen, trænere og medspillere orienteres om dette.

 

Vi håber at alt dette til trods stadig vil føre til glæde ved at kunne træne fodbold sammen igen. Vi håber ligeledes også på at vi snart kan spille kampe igen, og træne under normale forhold.

 

De bedste hilsner

Peter Fjeldal, formand.

Luk